Klampiarske prvky odvod.sys. - Klampiari - Klampiarstvo EU

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Klampiarske prvky odvod.sys.

Publikoval v Klampiarske prvky odvod.sys. ·
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\n\t\t\n\t\t
\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t
Žľab polkruhový

 
Žľab\n slúži už od pradávna na zachytenie vody na okraji strechy (tzv. \nodkvapová hrana) a jej odvedenie k zvodovým rúram a odtokom.
 
Klampiarsky\n žľab prešiel počas času viacerými vylepšeniami. Tieto vylepšenia sa \nnetýkajú len materiálu a povrchovej úpravy odolnej proti poveternostným \nvplyvom s dlhou životnosťou ,ale hlavne jeho profilu (tvaru). Nový \npolkruhový žľab má návalok smerom von a jeho priemer je 20-25mm. Takýto \nprofil je omnoho odolnejší a odolá aj väčšej váhe snehu ,prípadne \nstrechára.
Pevnosť celého systému záleží aj od ostatných častí a to hlavne v tomto prípade od žľabových hákov.

Starý\n typ žľabu sa robil v dĺžke 2m . Kraje rovného plechu sa na okraji \nopatrili návalkom na oboch stranách smerom do vnútra a potom
sa\n celý plech z profiloval do polkruhu. Návalky mali priemer cca 8-10mm. \nJednotlivé žľaby sa spájali rozklepavacími nitmi a následne sa
zaspájkovali (mäkké spájkovanie). Takýto typ žľabu sa najviac u nás používal od roku 1955 až 1998.
 
Materiál:
 • Pozinkovaný plech
 • Medený plech
 • Titánzinkový plech
 • Hliníkový plech
 • Nerezový plech
 • Farbené plechy
 
 
 
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t
 
Žľab hranatý

 
Žľab\n slúži už od pradávna na zachytenie vody na okraji strechy (tzv. \nodkvapová hrana) a jej odvedenie k zvodovým rúram a odtokom.
Hranatý\n žľab bol najobľúbenejší v rokoch 60-65. Jeho hlavná nevýhoda z \ntechnického pohľadu je ,že spodná plocha je vodorovne väčšia ako u \npolkruhového žľabu. Preto voda, ľad a sneh pôsobia na väčšiu plochu a \nzvetráva väčšia časť. Horšia situácia nastane ak je hranatý žľab moc \nblízko steny (rímsy) domu. V tomto prípade nastane korózia zvislej \nvnútornej steny žľabu skôr ako spodnej.
 
Klampiarsky\n žľab prešiel počas času viacerými vylepšeniami. Tieto vylepšenia sa \nnetýkajú len materiálu a povrchovej úpravy odolnej proti poveternostným \nvplyvom s dlhou životnosťou ,ale hlavne jeho profilu (tvaru). Nový \npolkruhový žľab má návalok smerom von a jeho priemer je 20-25mm. Takýto \nprofil je omnoho odolnejší a odolá aj väčšej váhe snehu ,prípadne \nstrechára.
 
Pevnosť celého systému záleží aj od ostatných častí a to hlavne v tomto prípade od žľabových hákov.
Starý\n typ žľabu sa robil v dĺžke 2m . Kraje rovného plechu sa na okraji \nopatrili návalkom na oboch stranách smerom do vnútra a potom
sa\n celý plech z profiloval do hranatého tvaru. Návalky mali priemer cca \n8-10mm. Jednotlivé žľaby sa spájali rozklepavacími nitmi a následne sa \nzaspájkovali (mäkké spájkovanie). Takýto typ žľabu sa najviac u nás \npoužíval od roku 1955 až 1998.
 
Materiál:
 • Pozinkovaný plech
 • Medený plech
 • Titánzinkový plech
 • Hliníkový plech
 • Nerezový plech
 • Farbené plechy
 

 
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t
 
Žľab samrinový

 
Žľab slúži už od pradávna na zachytenie vody na okraji strechy nad odkvapovou hranou a jej odvedenie k zvodovým rúram a odtokom.
Takýto\n typ je veľmi obľúbený v Rakúsku a Nemecku. Jeho spádovanie je na ploche\n strechy pri okraji a musí byť omnoho väčšie ako pri pododkvapných \nžľaboch (polkruhový, hranatý). Jeho nevýhoda je ,že miesto medzi žľabom a\n odkvapovou hranou musí byť oplechované odkvapovým plechovaním ,ktoré má\n minimálnu šírku 25cm plus spádovanie. Preto dochádza na okraji strechy \nodkvapkávaniu vody dole mimo žľabu.  
Klampiarsky žľab prešiel\n počas času viacerými vylepšeniami. Tieto vylepšenia sa netýkajú len \nmateriálu a povrchovej úpravy odolnej proti poveternostným vplyvom s \ndlhou životnosťou ,ale hlavne jeho profilu (tvaru). Nový samrinový žľab \nmá návalok smerom von a jeho priemer je 20-25mm. Takýto profil je omnoho\n odolnejší a odolá aj väčšej váhe snehu ,prípadne strechára.
Pevnosť celého systému záleží aj od ostatných častí a to hlavne v tomto prípade od samrinových žľabových hákov.
Starý typ žľabu sa robil v dĺžke 2m . Kraje rovného plechu sa na okraji opatril návalkom smerom do vnútra a potom
sa\n celý plech z profiloval do polkruhu. Návalok mal priemer cca 8-10mm. \nJednotlivé žľaby sa spájali rozklepavacími nitmi a následne sa
zaspájkovali (mäkké spájkovanie). Takýto typ žľabu sa najviac u nás používal od roku 1955 až 1998.

 
Materiál:
 • Pozinkovaný plech
 • Medený plech
 • Titánzinkový plech
 • Hliníkový plech
 • Nerezový plech
 • Farbené plechy
 
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t
 
Žľabový hák

Je nosnou konštrukciou pre žľaby a ich postupným ohýbaním sa aj vytvára spádovanie.
Pri strechách bez snehových zachytávačov ,práve háky najviac trpia a často dochádza k ich poškodeniu.
Hák\n musí byť v mieste kde je konštrukcia najsilnejšia. To je väčšinou \nkrokva, trám , železobetónová konštrukcia... Pri šikmých strechách s \nkrokvami musí byť na každej krokve vo vzdialenosti 900-750mm a to aj na \nrohu a za rohom.
To je najčastejšia chyba a ťažko sa opravuje, keď už je hotová strecha aj s korýtkami na nárožiach.

Materiál:
 • Pozinkovaný plech
 • Medený plech
 • Titánzinkový plech
 • Hliníkový plech
 • Nerezový plech
 • Farbené plechy
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t
Materiál:
 • Pozinkovaný plech
 • Medený plech
 • Titánzinkový plech
 • Hliníkový plech
 • Nerezový plech
 • Farbené plechy
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t4043 Komentáre
Priemerné hodnotenie: 140430.0/5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 >>
2016-04-08 11:58:19
I like this post, enjoyed this one regards for posting. He removes the greatest ornament of friendship, who takes away from it respect. by Cicero. dcgcfbebdeefakee
2016-04-09 00:31:03
Very nice site! cheap goods
2016-04-11 16:28:58
2016-04-13 21:10:48
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 >>


Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky