Klampiari - Klampiarstvo EU

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Klampiarske prvky odvod.sys.

Publikoval v Klampiarske prvky odvod.sys. ·
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\n\t\t\n\t\t
\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t
Žľab polkruhový

 
Žľab\n slúži už od pradávna na zachytenie vody na okraji strechy (tzv. \nodkvapová hrana) a jej odvedenie k zvodovým rúram a odtokom.
 
Klampiarsky\n žľab prešiel počas času viacerými vylepšeniami. Tieto vylepšenia sa \nnetýkajú len materiálu a povrchovej úpravy odolnej proti poveternostným \nvplyvom s dlhou životnosťou ,ale hlavne jeho profilu (tvaru). Nový \npolkruhový žľab má návalok smerom von a jeho priemer je 20-25mm. Takýto \nprofil je omnoho odolnejší a odolá aj väčšej váhe snehu ,prípadne \nstrechára.
Pevnosť celého systému záleží aj od ostatných častí a to hlavne v tomto prípade od žľabových hákov.

Starý\n typ žľabu sa robil v dĺžke 2m . Kraje rovného plechu sa na okraji \nopatrili návalkom na oboch stranách smerom do vnútra a potom
sa\n celý plech z profiloval do polkruhu. Návalky mali priemer cca 8-10mm. \nJednotlivé žľaby sa spájali rozklepavacími nitmi a následne sa
zaspájkovali (mäkké spájkovanie). Takýto typ žľabu sa najviac u nás používal od roku 1955 až 1998.
 
Materiál:
 • Pozinkovaný plech
 • Medený plech
 • Titánzinkový plech
 • Hliníkový plech
 • Nerezový plech
 • Farbené plechy
 
 
 
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t
 
Žľab hranatý

 
Žľab\n slúži už od pradávna na zachytenie vody na okraji strechy (tzv. \nodkvapová hrana) a jej odvedenie k zvodovým rúram a odtokom.
Hranatý\n žľab bol najobľúbenejší v rokoch 60-65. Jeho hlavná nevýhoda z \ntechnického pohľadu je ,že spodná plocha je vodorovne väčšia ako u \npolkruhového žľabu. Preto voda, ľad a sneh pôsobia na väčšiu plochu a \nzvetráva väčšia časť. Horšia situácia nastane ak je hranatý žľab moc \nblízko steny (rímsy) domu. V tomto prípade nastane korózia zvislej \nvnútornej steny žľabu skôr ako spodnej.
 
Klampiarsky\n žľab prešiel počas času viacerými vylepšeniami. Tieto vylepšenia sa \nnetýkajú len materiálu a povrchovej úpravy odolnej proti poveternostným \nvplyvom s dlhou životnosťou ,ale hlavne jeho profilu (tvaru). Nový \npolkruhový žľab má návalok smerom von a jeho priemer je 20-25mm. Takýto \nprofil je omnoho odolnejší a odolá aj väčšej váhe snehu ,prípadne \nstrechára.
 
Pevnosť celého systému záleží aj od ostatných častí a to hlavne v tomto prípade od žľabových hákov.
Starý\n typ žľabu sa robil v dĺžke 2m . Kraje rovného plechu sa na okraji \nopatrili návalkom na oboch stranách smerom do vnútra a potom
sa\n celý plech z profiloval do hranatého tvaru. Návalky mali priemer cca \n8-10mm. Jednotlivé žľaby sa spájali rozklepavacími nitmi a následne sa \nzaspájkovali (mäkké spájkovanie). Takýto typ žľabu sa najviac u nás \npoužíval od roku 1955 až 1998.
 
Materiál:
 • Pozinkovaný plech
 • Medený plech
 • Titánzinkový plech
 • Hliníkový plech
 • Nerezový plech
 • Farbené plechy
 

 
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t
 
Žľab samrinový

 
Žľab slúži už od pradávna na zachytenie vody na okraji strechy nad odkvapovou hranou a jej odvedenie k zvodovým rúram a odtokom.
Takýto\n typ je veľmi obľúbený v Rakúsku a Nemecku. Jeho spádovanie je na ploche\n strechy pri okraji a musí byť omnoho väčšie ako pri pododkvapných \nžľaboch (polkruhový, hranatý). Jeho nevýhoda je ,že miesto medzi žľabom a\n odkvapovou hranou musí byť oplechované odkvapovým plechovaním ,ktoré má\n minimálnu šírku 25cm plus spádovanie. Preto dochádza na okraji strechy \nodkvapkávaniu vody dole mimo žľabu.  
Klampiarsky žľab prešiel\n počas času viacerými vylepšeniami. Tieto vylepšenia sa netýkajú len \nmateriálu a povrchovej úpravy odolnej proti poveternostným vplyvom s \ndlhou životnosťou ,ale hlavne jeho profilu (tvaru). Nový samrinový žľab \nmá návalok smerom von a jeho priemer je 20-25mm. Takýto profil je omnoho\n odolnejší a odolá aj väčšej váhe snehu ,prípadne strechára.
Pevnosť celého systému záleží aj od ostatných častí a to hlavne v tomto prípade od samrinových žľabových hákov.
Starý typ žľabu sa robil v dĺžke 2m . Kraje rovného plechu sa na okraji opatril návalkom smerom do vnútra a potom
sa\n celý plech z profiloval do polkruhu. Návalok mal priemer cca 8-10mm. \nJednotlivé žľaby sa spájali rozklepavacími nitmi a následne sa
zaspájkovali (mäkké spájkovanie). Takýto typ žľabu sa najviac u nás používal od roku 1955 až 1998.

 
Materiál:
 • Pozinkovaný plech
 • Medený plech
 • Titánzinkový plech
 • Hliníkový plech
 • Nerezový plech
 • Farbené plechy
 
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t
 
Žľabový hák

Je nosnou konštrukciou pre žľaby a ich postupným ohýbaním sa aj vytvára spádovanie.
Pri strechách bez snehových zachytávačov ,práve háky najviac trpia a často dochádza k ich poškodeniu.
Hák\n musí byť v mieste kde je konštrukcia najsilnejšia. To je väčšinou \nkrokva, trám , železobetónová konštrukcia... Pri šikmých strechách s \nkrokvami musí byť na každej krokve vo vzdialenosti 900-750mm a to aj na \nrohu a za rohom.
To je najčastejšia chyba a ťažko sa opravuje, keď už je hotová strecha aj s korýtkami na nárožiach.

Materiál:
 • Pozinkovaný plech
 • Medený plech
 • Titánzinkový plech
 • Hliníkový plech
 • Nerezový plech
 • Farbené plechy
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t
Materiál:
 • Pozinkovaný plech
 • Medený plech
 • Titánzinkový plech
 • Hliníkový plech
 • Nerezový plech
 • Farbené plechy
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\tProfilované klampiarske plechy

Publikoval v Profilovane plechy ·
Tags: P&PKlampiarstvowww.klampiarstvo.eu
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky