Klampiarske profilované plechy ,oplechovania

P&P Klampiarstvo-Ján Pokorný

Profilovane plechy - Klampiarstvo EU

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Atika
Atika - oplechovanie atiky (trieda : klampiarsky profilovaný plech)
Klampiarske profilované oplechovanie na ochranu múrov plochých a šikmých striech,
balkónov a terás .
Možnosti spájania :
 • falcovaný spoj (najstarší a overený spoj)
 • UDS spoj (najkrajší spoj)
 • lepený spoj
 • krytý spoj
 • spájkovaný
 • ostatné
Rozmery profilovaného plechu sa prispôsobujú podľa konštrukčnej požiadavky.
 • Pozinkovaný plech
 • Medený plech
 • Titánzinkový plech
 • Hliníkový plech
 • Nerezový plech
 • Farbené plechy

Bocne lemovanie
Bočné lemovanie (trieda : klampiarsky profilovaný plech)
Klampiarske profilované oplechovanie na napojenie plochy strechy zo stenou.
Bočné lemovanie zaručí usmernenie a odvedenie vody mimo konštrukciu.
Rozmery profilovaného plechu sa prispôsobujú konštrukčnej požiadavky.
 • Pozinkovaný plech
 • Medený plech
 • Titánzinkový plech
 • Hliníkový plech
 • Nerezový plech
 • Farbené plechy

Bocne lemovanie so st falcom
Bočné lemovanie so stojatým falcom (trieda : klampiarsky profilovaný plech)
Klampiarske profilované oplechovanie na napojenie plochy strechy zo stenou.
Bočné lemovanie zaručí usmernenie a odvedenie vody mimo konštrukciu.
Má navyše stojatý falc ako zábranu pred veľkým množstvom vody.
Rozmery profilovaného plechu sa prispôsobujú konštrukčnej požiadavky.
 • Pozinkovaný plech
 • Medený plech
 • Titánzinkový plech
 • Hliníkový plech
 • Nerezový plech
 • Farbené plechy
Okapový plech
Okapový plech (trieda : klampiarsky profilovaný plech)
Klampiarske profilované oplechovanie ,ktoré sa v poslednej dobe začalo používať aj ako okraj
strešnej difúznej fólie. Hlavné použitie je pod strešnú krytinu, ktorá nie je nosná a odolná,
tak aby sa mohla vysunúť na okraji strechy von, smerom do žľabu. Napr. asfaltové šindľe ,PVC ,TPO ,EPDM...
fólie. Pre niektoré krytiny sa používa ako štartovací plech. Napr. drážkové krytiny, falcované krytiny ,
Metrotile minišindeľ...
Rozmery profilovaného plechu sa prispôsobujú podľa konštrukčnej požiadavky.
 • Pozinkovaný plech
 • Medený plech
 • Titánzinkový plech
 • Hliníkový plech
 • Nerezový plech
 • Farbené plechy
Parapet
Parapet (trieda : klampiarsky profilovaný plech)
Klampiarske profilované oplechovanie pod oknom z exteriérovej strany.
Oplechovanie parapetnej dosky slúži na odvedenie vody od okna mimo fasádu cez ktorú,
musí pretŕčať aspoň 30 mm.
Podklad pod parapetom by mal byť vyspádovaný smerom von minimálne 0,5%.
Zadný ohyb parapetu má byť v drážke okna a hlavne nie nad vyústením odvodnenie z okna
Rozmery profilovaného plechu sa prispôsobujú konštrukčnej požiadavky.
 • Pozinkovaný plech
 • Medený plech
 • Titánzinkový plech
 • Hliníkový plech
 • Nerezový plech
 • Farbené plechy
Úžľabie
Úžľabie (trieda : klampiarsky profilovaný plech)
Klampiarske profilované oplechovanie vnútorného lomu šikmej strechy.
Oplechovanie zaručuje usmernenie vody aj snehu a jednoduché napojenie na strešnej krytiny.
Ako príslušenstvo je dobré použiť compriband tesnenie, aby sneh ,alebo vodu nepodfúklo medzi krytinu
a oplechovanie úžľabia.
Rozmery profilovaného plechu sa prispôsobujú konštrukčnej požiadavky.
 • Pozinkovaný plech
 • Medený plech
 • Titánzinkový plech
 • Hliníkový plech
 • Nerezový plech
 • Farbené plechy
Úžľabie so st falcom
Úžľabie so stojatým falcom (trieda : klampiarsky profilovaný plech)
Klampiarske profilované oplechovanie vnútorného lomu šikmej strechy.
Oplechovanie zaručuje usmernenie vody aj snehu a jednoduché napojenie strešnej krytiny.
Ako príslušenstvo je dobré použiť compriband tesnenie, aby sneh ,alebo vodu nepodfúklo medzi krytinu
a oplechovanie úžľabia.
Oplechovanie má navyše stojatý falc ,aby pri silnom návalovom daždi voda nepretiekla pod krytinu na protiľahlej strane.
Rozmery profilovaného plechu sa prispôsobujú konštrukčnej požiadavky.
 • Pozinkovaný plech
 • Medený plech
 • Titánzinkový plech
 • Hliníkový plech
 • Nerezový plech
 • Farbené plechy
Záveterna lišta
Záveterná lišta (trieda : klampiarsky profilovaný plech)
Klampiarske profilované oplechovanie ľavej a pravej hrany šikmej strechy, na ukončenie strešnej krytiny ,ktorá
nemá v príslušenstve krajové prvky .
Oplechovanie zaručuje usmernenie vody aj snehu a jednoduché napojenie strešnej krytiny.
Ako príslušenstvo je dobré použiť compriband tesnenie, aby sneh ,alebo vodu nepodfúklo medzi krytinu
a oplechovanie.
Rozmery profilovaného plechu sa prispôsobujú konštrukčnej požiadavky.
 • Pozinkovaný plech
 • Medený plech
 • Titánzinkový plech
 • Hliníkový plech
 • Nerezový plech
 • Farbené plechy
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky